İzmir Avukat

izmir avukat İşe iade davası açmak için işçinin ilgili işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. Kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış olsa dahi, işçinin o işverene bağlı işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi gerekmektedir.

izmir avukat Aşağıda özetine yer verilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/14351 Esas sayılı kararında; işçinin istifa ve ibraname ile sona eren çalışma döneminin yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlaması halinde kıdem hesabında dikkate alınmayacağına karar vermiştir. Söz konusu kararda işe iade davası açılması için gerekli 6 aylık kıdem şartında ikinci çalışma süresinde geçen sürenin esas alınacağı vurgulanmıştır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2012/14531 Karar: 2012/20551 sayılı kararı, karar özeti…..

avukat izmir Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 04.10.2010 – 10.08.2011 tarihleri arası aynı işyerinde çalıştığı, çalışmasının istifa ederek sona erdiği bu döneme ilişkin olarak alacaklarını aldığına dair ibraname verdiği, izmir boşanma avukatı söz konusu işyerinde 14.10.2011 – 15.01.2012 tarihleri arası tekrar bir çalışmasının olduğu anlaşılmıştır.